Etienne Vermeersch moet dood (deel 2)

Posted in actie, agitprop on 27, april 2011 by ministerie van agitatie

Lang geleden – het moet ergens in 2008 geweest zijn – startte het Ministerie van Agitatie een campagne met als welluidende titel ‘Etienne Vermeersch moet dood’. Uit het oorspronkelijke artikel – dat u hier kan nalezen – bleek al dat de Minister van Agitatie geen enkele reden (nodig) had om de man dood te wensen aangezien de dood eigen is aan het leven. Alle dieren moeten vroeg of laat sterven, net als planten en dus zélfs de Meest Invloedrijke Intellectueel van Vlaanderen. Zo simpel is dat.

Wie dacht dat daarmee de kous af was en er eens goed gelachen kon worden, had echter buiten de waard – in dit geval Procureur des Konings Sabin Boumans – gerekend. Want die nam de campagne (wellicht als enige in heel Intellectueel Vlaanderen) au sérieux en startte dus een onderzoek. Want zoals we weten hebben Procureurs en de Politiediensten in dit land tijd zat om zich met dergelijke ernstige en zwaarwegende feiten bezig te houden aangezien de Bende van Nijvel al lang achter slot en grendel zit, fraude in de diamantsector in Antwerpen onbestaande is, andere fraudedossiers omwille van het snel en efficiënt handelen nooit verjaren in dit land en het justitieel apparaat loopt als een nieuwe elektromotor.

Derhalve werd de Minister in oktober vorig jaar kort door de politiediensten van zijn nieuwe woonplaats in Waals Brabant aangehouden en grondig op de rooster gelegd. Helaas begrepen de agenten zelf bijzonder weinig van het dossier aangezien dat in het Nederlands was opgesteld en derhalve vertaalde de Minister dus maar zelf het artikel waarop – ook door de agenten – eens hartelijk werd gelachen.

De Minister legde onderstaande – door de bevoegde diensten en een beëdigd tolk vertaalde – verklaring af.

de Bijzonder Verhelderende Verklaring van de Minister van Agitatie

de Bijzonder Verhelderende Verklaring van de Minister van Agitatie

Maar ook dat kon niet volstaan, zelfs al had de Minister van Agitatie (zoals hij aan zijn ambt verplicht is) woord gehouden en aan het oorspronkelijk artikel een verduidelijking toegevoegd. Derhalve werd hij recentelijk naar het plaatselijk politiekantoor gesommeerd waar hem opnieuw werd gevraagd een verklaring af te leggen, waarvoor hij echter bedankte.

Geen Bijzonder Verhelderende Verklaring van de Minister

Geen Bijzonder Verhelderende Verklaring van de Minister

Hij bedankte overigens ook voor het voorstel tot minnelijke schikking dat de Procureur hem aanbood. Hoewel dat in het Frans aangenaam klonk (solution à l’amiable) betekent het in de praktijk toch een fikse boete of een vervangende werkstraf in de sociale sector. De Minister werkt echter al een groot deel van zijn leven in die sector en hij heeft daar genoeg van. Dat is overigens geen straf maar een eerbaar (en noodzakelijk) beroep.

Derhalve bedankte de Minister voor het vriendelijke aanbod en stelde hij er de voorkeur aan te geven zich voor de Rechtbank te mogen verdedigen en aldaar uitgebreid uit te leggen waarom (naast de insecten, gewervelde dieren, zoogdieren en alle planten) ook Etienne Vermeersch dood moet. “De kwestie ten gronde gaat over door onze Grondwet gegarandeerde vrijheden zoals meningsuiting en persvrijheid en daarmee moet niet lichtzinnig worden omgesprongen“, aldus nog de Minister. Hij stelde verder al reikhalzend uit te kijken naar zijn nakende verschijnen voor het Assisenhof, bevoegd voor inbreuken op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Om verder klaarheid te scheppen, heeft de Minister van Agitatie zijn Audiovisuele Diensten de opdracht gegeven een nieuwe campagne uit te werken die de ware intenties en het vriendelijk karakter van de Minister van Agitatie moet onderlijnen.

Na een lange brainstormsessie koos het Ministerie voor de niet mis te verstane slogan ‘Sla op Etienne Vermeersch!’. Hierbij werd speciaal aandacht besteed aan de mogelijke verwaaring in het Franstalige landsgedeelte aangezien de Minister toekomstige verklaringen daar zal afleggen.
De bevoegde diensten van het Ministerie van Agitatie twijfelen nog tussen een aantal bijpassende campagnebeelden. U mag ons ter zake altijd van advies voorzien.

Sla op Etienne Vermeersch • Campagnebeeld n°1

Sla op Etienne Vermeersch • Campagnebeeld n°1

Sla op Etienne Vermeersch • Campagnebeeld n°2

Sla op Etienne Vermeersch • Campagnebeeld n°2


Carrefour Groene Vallei • Buurtvergadering

Posted in actie, actueel, agitprop, antikapitalisme with tags , , , on 28, maart 2010 by ministerie van agitatie

Mijnheer de President, slaap zacht …

Posted in actie, agitprop, antikapitalisme, Nederlandstalige Literatuur, revolutie, videoreportage with tags , , , , , , , on 17, maart 2010 by ministerie van agitatie

Een wat ouder nummer van BoudewijnDe Groot en Lennaert Nijgh van hedendaagse beelden voorzien om duidelijk te maken dat er – ondanks de belofte van verandering – veel dingen nog het zelfde zijn. Het is niet de rethoriek die de wereld zal veranderen, wat we nodig hebben zijn daden.

Zoals de Hondurese dichter Salvador Madrid al zei:
Con Obama o sin Obama, el imperio es el imperio…

No olvido y Perdon!

Posted in actie, actueel, agitprop, antikapitalisme, armoede, imperialisme, revolutie, videoreportage with tags , , , , on 17, maart 2010 by ministerie van agitatie

Een video van de Audiovisuele Diensten van het Ministerie van Agitatie over een delegatie uit Honduras, Guatemala en ander Centraal-Amerikaanse landen die in het Europees Parlement een pleidooi houden tegen het betrekkenen van de huidige Hondurese regering bij de onderhandelingen en eigenlijk tegen het vrijhandelsakkoord tout court.

To no avail: het zal wellicht nog tijdens het Spaans voorzitterschap goedgekeurd worden.

hOPELijk

Posted in actie, actueel, agitprop, antikapitalisme, armoede, revolutie, videoreportage with tags , , , , , , , , on 16, maart 2010 by ministerie van agitatie

Op 13 maart verzamelden zich om 13u ongeveer 1313 mensen (het kunnen er ook een pak meer geweest zijn) om een mensenketting te vormen van het Noorderterras tot het Zuiderterras.
De ketting staat symbool voor de productieband bij Opel maar ook voor de solidariteit met de arbeiders van Opel die vandaag actie voeren voor het behoud van de fabriek en dus hun job.

Briefje aan Michael Moore

Posted in actie, actueel, agitprop, antikapitalisme, CAP, comité andere politiek, consumptie, revolutie, voedselveiligheid with tags , , , , on 10, maart 2010 by ministerie van agitatie

Hey Michael,

I noticed you did a piece on the Belgian brewers on strike. They showed your movie at the picketline and they won the dispute which was about firing several hundreds of employees altough InBev makes a huge profit.

In ‘Capitalism’ you refer to Wal-Mart. We have an issue with their biggest competitor: Carrefour. Carrefour is a French based company which – not unlike Wal-Mart – runs supermarkets all over the planet. They bought the Belgian supermarkets GB (which stands for Grand Bazar) in 2000. Grand Bazar was a very old and respected company which had a social agenda towards its employees. They had all kinds of social services and ran the company at a reasonable profit. For Carrefour there are no social agendas and any profit is never enough.

In 2007 Carrefour decided to close 16 supermarkets and lay of 900 people. We had a campaign then, you can find more about it on http://gb-campagne.blogspot.com.
This year they announced they will be closing 21 more shops and firing over 1600 people.
We believe they are getting the Belgian branch and the supermarkets ready for a complete sell off as they did in Portugal and Switzerland.

What’s interesting about this is that their supermarkets are basically doing well but they want to ‘liberate’ money to invest in the Balkans and Eastern Europe.
It’s part and parcel of what several companies are doing today: we not only had the InBev conflict (which is similar), Belgium also has the only GM-plant in Europe (Opel in Antwerp) which will be closed although it is one of the best performaning plants of Opel in Europe. There are several other conflicts where large corporations (BAyer, Janssens Pharmaceutica,…) are laying off people in order to make a profit from this crisis or to invest their money somewhere else.

And then there’s the gov’ment which is unable to do anything because it has run out of money: they put all our money in the banks in order to save them.

As in Greece, in Iceland, Portugal and other European countries, our economy is in dire straits. But there is hope and it lies with the people.

There’s a nascent movement of workers, clients, neighbours, employees and unions to start a drive to take over these supermarkets, form a collective and run them ourselves.

Ofcourse this is not an easy task and we need all the help we can get. But not only would it be helpful to the employees directly, it will also empower the clients, the neighbours and no doubt it would be an enormous boost to the workers movement and the population in general who are really fed up with what is going on (lower unemployementpayment while unemployement is rising, higher retirement age, etc).

We’re inspired by the Argentinian workers of Zanon and Brukman and we want to show the people of Belgium and Europe that the bosses need us but we don’t need the bosses.

We’ll start a tour (to promote the idea) which will cover all the 21 shops starting later this month up untill the 23th of April. And we’ll have to do a heck of a fundraising. We’ll be showing the movie about the workersselfmanagment at Zanon (which is renamed FaSinPat = Fabrica Sin Patron) and we have some questions:

– may we show your movie ‘Capitalism’ at some of our events? It no longer runs in the theaters but it suits our needs perfectly. We discovered that it’s a very good movie to show at picketlines and other places where people protest.

– would you be interested to hear more about our case and struggle? Not only does it involve the world’s second largest retailer but it’s also about empowerment, the farmers who don’t get enough for their dairy products, the workers of Carrefour who will have to accept lower wages so the company can invest more to the East and we want to tackle the issue of production in China and the environment as well. And there’s more to say about production, consumption and how we are going/have to run our businesses in the future.

– Could you somehow help us, e.g. by endorsing the campaign?

And, oh, yes: we already have a name for the cooperative stores and the campaign. It will no longer be called ‘CARREFOUR’ but ‘CAREFOR’. It sounds similar but to us it has a whole different meaning …

Anyway, thanks for your time and keep up the good work.

Peter

for CAREFOR!

Care For logo

Care For Each Other!

Het concept van een Coöperatieve wint veld !

Posted in actie, actueel, agitprop, antikapitalisme, armoede, CAP, comité andere politiek, consumptie, revolutie with tags , , , , on 9, maart 2010 by ministerie van agitatie
Care For logo

Care For Each Other!

Het Ministerie van Agitatie is logischerwijze een groot voorstander van het in beslag nemen van de met sluiting bedreigde Carrefour winkels. Als Carrefour ze niet meer moet hebben: wij als klanten, buurtbewoners en personeel zijn wél geïnteresseerd. En zoals men in Argentinië de bedrijven (zoals Zanon) heeft overgenomen na de crisis van 2001, zo kunnen we dat ook hier.

Het Ministerie heeft – haar opdracht getrouw – dat concept gepromoot en is zeer verheugd met de vaststelling dat het concept ook veld wint. Bijvoorbeeld in Gent, in verband met de Carrefour de Groene Vallei. Daar hebben klanten, personeel en buurtbewoners de handen in elkaar geslagen en schuiven ze het concept van een coöperatieve naar voor als alternatief.
In een artikel van Het Nieuwsblad lees je bijvoorbeeld:

Enkele buurtbewoners staken hen met een petitie een hart onder de riem. Meer dan 2.600 Gentenaars onderschreven de eis om GB Groene Vallei open te houden.

Het was een mooi gebaar naar de personeelsleden, maar dit weekend besloten de buurtbewoners nog een stap verder te gaan. Zij schreven een brief naar Gérard Lavinay, de grote baas van Carrefour België. Zij vragen daarin meer duidelijkheid over de reden van de sluiting, maar vooral, zij bieden Lavinay een alternatief aan: wij willen de winkel overnemen.

Zelfstandig wonen

‘Natuurlijk zijn onze plannen nog zeer embryonaal, maar wij menen het wel’, legt initiatiefnemer Gregory Cremmerye uit. ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid op en willen proberen om samen met Carrefour een oplossing uit te werken. Die GB is voor onze buurt superbelangrijk. In de appartementsblokken rond de supermarkt wonen heel veel oude mensen. Zij kunnen hier zelfstandig blijven wonen omdat er een winkel voor hun deur is. Zij moeten maar de lift naar beneden nemen en ze kunnen hun inkopen doen. Als de GB verdwijnt, is dat voor hen een ramp.’

De mosterd voor hun plan halen de buurtbewoners in Frankrijk en Engeland. Daar bestaan ketens van zogenaamde coöperatieve winkels die vele eigenaars hebben. ‘Ook bij ons moet dat haalbaar zijn. Als Carrefour onze winkel definitief opgeeft en de verkoopprijs is haalbaar, dan zijn wij bereid om naar geld te zoeken. Buurtbewoners, klanten, maar ook personeelsleden kunnen elk een klein stukje van de winkel kopen. Zij krijgen in ruil korting bij hun aankopen in de winkel of een jaarlijks aandeel in de winst. En waarom zouden de stad Gent of de Vlaamse overheid niet bijspringen? Zij willen toch ook niet dat deze buurt doodbloedt.’

Gregory Cremmerye

gregory Cremmerye, woordvoerder


Het comité waarvan Gregory Cremmerye woordvoerder is, heeft inmiddels al heel wat gesprekken achter de rug, met de buurtbewoners en klanten natuurlijk maar ook met de directie van Carrefour zelf. Op 19 maart organiseren ze in de Lunchgarden in de Groene Vallei een grote buurtvergadering waar iedereen welkom is.

Gregory legde zijn visie uit op het Radio 1 programma ‘stories’. Je kan er hier naar luisteren:

carrefour Groene Vallei

Het Ministerie van Agitie verwijst voor verdere achtergrondinformatie naar de blog die werd opgemaakt ten tijde van de acties tegen de sluiting van de 16 GB’s en het ontslag van 900 personeelsleden in 2007.