Archive for the videoreportage Category

Mijnheer de President, slaap zacht …

Posted in actie, agitprop, antikapitalisme, Nederlandstalige Literatuur, revolutie, videoreportage with tags , , , , , , , on 17, maart 2010 by ministerie van agitatie

Een wat ouder nummer van BoudewijnDe Groot en Lennaert Nijgh van hedendaagse beelden voorzien om duidelijk te maken dat er – ondanks de belofte van verandering – veel dingen nog het zelfde zijn. Het is niet de rethoriek die de wereld zal veranderen, wat we nodig hebben zijn daden.

Zoals de Hondurese dichter Salvador Madrid al zei:
Con Obama o sin Obama, el imperio es el imperio…

Advertenties

No olvido y Perdon!

Posted in actie, actueel, agitprop, antikapitalisme, armoede, imperialisme, revolutie, videoreportage with tags , , , , on 17, maart 2010 by ministerie van agitatie

Een video van de Audiovisuele Diensten van het Ministerie van Agitatie over een delegatie uit Honduras, Guatemala en ander Centraal-Amerikaanse landen die in het Europees Parlement een pleidooi houden tegen het betrekkenen van de huidige Hondurese regering bij de onderhandelingen en eigenlijk tegen het vrijhandelsakkoord tout court.

To no avail: het zal wellicht nog tijdens het Spaans voorzitterschap goedgekeurd worden.

hOPELijk

Posted in actie, actueel, agitprop, antikapitalisme, armoede, revolutie, videoreportage with tags , , , , , , , , on 16, maart 2010 by ministerie van agitatie

Op 13 maart verzamelden zich om 13u ongeveer 1313 mensen (het kunnen er ook een pak meer geweest zijn) om een mensenketting te vormen van het Noorderterras tot het Zuiderterras.
De ketting staat symbool voor de productieband bij Opel maar ook voor de solidariteit met de arbeiders van Opel die vandaag actie voeren voor het behoud van de fabriek en dus hun job.

Uitvaart van Herman J. Claeys

Posted in actueel, agitprop, radio, videoreportage, vrienden with tags , on 16, januari 2010 by ministerie van agitatie

Vorige woensdag (13 januari 2010) vond de uitvaart- en herdenkingsplechtigheid plaats voor vriend, dichter, schrijver, activist, kameraad, drinkebroer, organisator en lieve man Herman J. Claeys.

De Minister van Agitatie boog het hoofd en luisterde naar de mooie woorden van Henri-Floris Jespers, Jeroen Kuypers, Erwin Vanmassenhove en Hans Plomp terwijl de Audiovisuele Diensten van het Ministerie alles registreerden.

Voor wie er niet bij kon zijn: de woorden en enkele beelden ter illustratie:

Verder op deze blog kan je een impressie bekijken van Hermans’ laatste publieke optreden, zijn afscheid in de Dolle Mol op 18 december ll.
Wie beide filmpjes graag als aandenken op DVD wil, sture een mailtje naar de Kabinetchef van de Minister op het bekende adres.

Ahmed Rashid en Jef Lambrecht over Afghanistan en Pakistan

Posted in actueel, Afghanistan, agitprop, imperialisme, Pakistan, videoreportage with tags , , , , , , on 2, november 2009 by ministerie van agitatie

MO* magazine (www.mo.be) organiseerde een lezing van de Pakistaanse auteur Ahmed Rashid. Hij sprak woensdag 28/11 in het Kaaitheater te Brussel, met Jef Lambrecht als respondent en Guy Goris (hoofdredacteur van MO*) als inleider. De audiovisuele diensten van het Ministerie van Agitatie legde de gebeurtenis vast en de Minister gaf wat commentaar.

Ahmed Rashid maakt een erg kritische analyse over het beleid van de VS met betrekking tot Afghanistan en Pakistan (vooral onder Bush) maar pleit toch voor een volgehouden en opgedreven internationaal engagement tegenover Afghanistan. Maar dan wel op basis van een transparant debat in alle nationale parlementen én voor het betrekken van landen als China, Rusland en Iran bij het uittekenen van de toekomststrategie.

deel 1:

deel 2:

 

Wij misten twee facetten:

– enerzijds een verwijzing naar het Afghanistan van de jaren ’70 waarbij toch een communistische regering aan de macht was die (zij het bepaald niet efficiënt noch vriendelijk) een links, seculier beleid voerde. De emancipatie en gelijkberechtiging van vrouwen stond er (op zijn minst theoretisch) hoog op de agenda. Dat betekent toch dat er in dat land een zeker maatschappelijk draagvlak was voor dat soort ideeën. Zeker bij vrouwen en een organisatie als www.rawa.org is daar een illustratie van. Vraag is wat daarvan nog rest en in welke mate zij kunnen bijdragen aan een ander Afghanistan.

– anderzijds is – zoals Jef Lambrecht stelde – veiligheid een noodzaak en derhalve dus de aanwezigheid van een militaire kracht die de Taliban een halt kan toeroepen. Maar de VS noch de Britten (en derhalve evenmin de NATO) lijken daarvoor de geschikte landen of instrumenten. Zoals geweten hebben de Britten drie keer getracht het land te veroveren als onderdeel van hun imperiale ambities. En door de invasie van Irak, hun onvoorwaardelijke steun aan Israël en het beleid en uitlatingen van Bush (ondermeer ivm de ‘kruistocht’) lijken ook de VS niet de ideale partij om daar als onafhankelijke scheidsrechter op te treden of het algemeen belang te dienen. Zowel de VS als het VK (en bij uitbreiding de NATO) behartigen particuliere belangen die niet die van de doorsnee Afghaan zijn. Met een boutade zou je niet geheel onterecht kunnen stellen dat de VS en het VK in deze de pyromanen zijn en derhalve ongeschikt als brandweerlui. Misschien zijn wij te weinig naïef om te geloven in de goede bedoelingen van de VS.

De staatsgreep in Honduras – een ontmoeting met Erasto Reyes

Posted in actie, actueel, agitprop, subcommandante Marcos, videoreportage on 7, oktober 2009 by ministerie van agitatie

Erasto Reyes is woordvoerder van het Frente Nacional de Resistencia contra El Golpe de Estado in Honduras.
Hij was in België voor diverse ontmoetingen en wij troffen hem – zeer gepast in Amberes – bij het ABVV waar hij in gesprek ging met een dertigtal militanten. Bovenaan de agenda natuurlijk de internationale solidariteit.

DEEL 1

Dit is het eerste deel. In dit deel schetst Reyes de omstandigheden die tot de staatsgreep hebben geleid, de figuur van Zelaya als President van de oligarchie, het ontstaan van bewegingen tegen het neoliberalisme in Honduras vanaf 2000 zoals het Bloque Popular en de geschiedenis van het Frente zelf.

DEEL 2

Dit is het tweede deel. In dit deel schetst Reyes de strijd en maakt hij duidelijk waaruit onze solidariteit kan bestaan en waarom die solidariteit belangrijk is.

Racisme in Vlaanderen – een gesprek met Jos Vander Velpen

Posted in actie, actueel, agitprop, videoreportage on 28, september 2009 by ministerie van agitatie

De jongeren van Brussel Noord en de Chicagowijk zijn soms het slachtoffer van racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld toen we op stap gingen naar Leuven. Discotheken bleken verboden terrein. Eerst omdat we ‘onaangepaste kledij’ aanhadden. Maar daar waren we op voorzien, dus trokken we een andere broek en trui aan. Dat hielp niet: toen bleek het de afkomst te zijn: jongeren uit Brussel en Mechelen zijn niet welkom in Leuven.

En dus gingen we onderzoeken hoe dat nu eigenlijk zat. En trokken we naar Antwerpen voor een gesprek met Jos Vander Velpen. Die is behalve advocaat namelijk ook voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Hij weet precies wat discotheken en portiers mogen en niet mogen. En hij legde ook uit wat we kunnen doen bij discriminatie. De praktijktest bijvoorbeeld.