Archief voor Herman J. Claeys

Uitvaart van Herman J. Claeys

Posted in actueel, agitprop, radio, videoreportage, vrienden with tags , on 16, januari 2010 by ministerie van agitatie

Vorige woensdag (13 januari 2010) vond de uitvaart- en herdenkingsplechtigheid plaats voor vriend, dichter, schrijver, activist, kameraad, drinkebroer, organisator en lieve man Herman J. Claeys.

De Minister van Agitatie boog het hoofd en luisterde naar de mooie woorden van Henri-Floris Jespers, Jeroen Kuypers, Erwin Vanmassenhove en Hans Plomp terwijl de Audiovisuele Diensten van het Ministerie alles registreerden.

Voor wie er niet bij kon zijn: de woorden en enkele beelden ter illustratie:

Verder op deze blog kan je een impressie bekijken van Hermans’ laatste publieke optreden, zijn afscheid in de Dolle Mol op 18 december ll.
Wie beide filmpjes graag als aandenken op DVD wil, sture een mailtje naar de Kabinetchef van de Minister op het bekende adres.

Advertenties

Afscheid Herman J. Claeys

Posted in actueel, agitprop, poëzie, vrienden with tags , , , , , on 6, januari 2010 by ministerie van agitatie

Terwijl we op 18 december nog met Herman samen zaten in de Dolle Mol om hem te huldigen en zijn engagement en loopbaan te vieren, was dat ook om afscheid te nemen. We wisten allemaal dat Herman terminaal ziek was.
Het werd desondanks – en Herman getrouw – toch een bijzonder olijke bedoening, met tijd voor poëzie, bedenkingen, gedichten, humor en drank.
Er werden zelfs afspraken gemaakt, mensen zouden nog eens langskomen, er moesten nog wat zaken geregeld worden, we wilden elkaar graag nog eens zien.

Dat zal er dus niet meer van komen. Op 29 december is Herman J. Claeys overleden. En, zoals hijzelf zei, dat is geen reis, geen overgang. De dood is gewoon het einde van een leven.

Elders op deze blog kan je luisteren naar een audioreportage (55 min) over het afscheid in de Dolle Mol. We hebben dat materiaal inmiddels ook verwerkt tot een kortere videoreportage (met dank aan Erwin Raeves voor het videomateriaal. Daar kan je hier naar kijken:

Afscheid van Herman J. Claeys • een audioverslag

Posted in actueel, agitprop, vrienden with tags , , , , on 20, december 2009 by ministerie van agitatie

Afscheid in schoonheid

Vrijdag 18 december stroomde Café de Dolle Mol in Brussel vol met langharige werkschuw tuig op leeftijd, anarchisten, schrijvers, drinkebroers en vrienden/kameraden van Herman J. Claeys. Deze schrijver/dichter/activist is namelijk terminaal ziek en derhalve vond men bij het Masereelfonds Brussel en de Vereniging van Westvlaamse Schrijvers de tijd rijp voor een hulde, evocatie en afscheid van Herman die zelf aanwezig kon zijn.

Herman J. Claeys

Herman J. Claeys aan den Arbeid

Het werd een doorgaans vrolijke bedoening, ondanks de pijnlijke situatie. De audiovisuele diensten van het Ministerie van Agitatie registreerden het gebeuren en produceerden een soundtrack voor de avond.

We vullen dat eerstdaags aan met foto’s en eventuele video-opnames.
De Minister van Agitatie sprak onder meer met Henri-Floris Jespers, Michaël Vandenbril, Jo Peeters en Willy De Greef over het leven, werk en betekenis van Herman J. Claey. U hoort ook tussenkomsten van achtereenvolgens Jan Bonneure (VWS), Gerlinda Swillen (Masereelfonds) en Arne Baillière (Dolle Mol) en Willy De Greef . De muziek is van Mars Moriau (accordeon) en Willy Dessers (gitaar) die ter plaatse ten gehore werd gebracht. Verder nog een aantal gedichten van Herman en een slotwoord door Herman J. Claeys zelf. Veel luistergenot:

Herman J. Claeys (klik op de Herman’s naam voor de reportage)

(De reportage duurt 55′. Het neemt dus even tijd voor ze opgestart of gedownload is. Als u ze direct wil downloaden, klikt u op deze link. Maar heb even geduld)

Korte biografie:

1969: Herman J. Claeys begint in de Spoormakersstraat te Brussel met ‘Free Press’, een ontmoetingsplaats  voor het literaire, artistieke en revolutionaire zootje ongeregeld dat het Brussel van de jaren zestig in zijn schoot koesterde. Het handeltje barst uit zijn voegen en algauw wordt er om het hoekje, de Kaasmarkt, een keldercafé geopend. Een café, wel gekend in alternatieve middens en bij de rijkswacht, die regelmatig een groepsbezoek bracht aan het etablissement, en er daarbij niet voor terugschrok de medebezoekers een geleide reis naar de kazernes op te dringen.

In 1972 werd er een pand in de Spoormakersstraat 52 gehuurd, waar café werd gehouden, een boekhandel uitgebaat en waar allerlei comités en bewegingen konden vergaderen, al dan niet in hun doen en laten gevolgd door anonieme bewonderaars, die gretig verslag uitbrachten aan hun oversten over de snode plannen van al die vergaderaars.

Café De Dolle Mol

Café De Dolle Mol tijdens de heropening

Vanuit Dolle Mol vertrok een Free Press Bus waarmee Herman J. Claeys allerlei festivals onveilig maakte, en zowel undergroundstrips als alternatieve publicaties en stencils te koop aan bood.

Zeker tot 1985 was Dolle Mol een ontmoetingsplaats, een literair centrum, een kweekvijver van muzikaal talent, een aparte plek in een overigens eerder conformistisch Brussel.

Met als man achter en voor de schermen Herman J. Claeys.

Herman kwam in 1935 in Brugge op de wereld. Hij was enige tijd leraar. In de jaren zestig was hij, zoals hierboven beschreven, nauw betrokken bij de Provo-beweging en enkele kritische jongerentijdschriften. In dezelfde periode manifesteerde hij zich ook als een geëngageerd criticus, onder andere met de bundel Wat is links? Hij is auteur van romans, verhalen, poëzie, essays, songteksten en toneel, en hield zich bezig met woord-beeldinstallaties, poëtisch-muzikale acts, projecten met doorlopende muurpoëzie en tentoonstellingen van visuele poëzie. Overigens werkte hij ook jarenlang mee aan de Wolters woordenboeken en is hij samensteller van het Vlaams Dialectenwoordenboek. Het werk van Herman J. Claeys drijft heel vaak op het conflict tussen het individu en een (over)geïnstitutionaliseerde maatschappij, dat op een sterk allegorische en symbolische wijze wordt geëvoceerd.

Nog geen 75 jaren na zijn geboorte, lijkt er een einde te komen aan Hermans drukke leven. Herman lijdt aan een terminale ziekte, wordt palliatief verzorgd, maar is onder begeleiding gelukkig nog in staat zich te verplaatsen.  Het Masereelfonds, Dolle Mol en de Vereniging van West-Vlaamse schrijvers  (VWS)  hadden niet veel moeite om Herman J. Claeys te overtuigen afscheid te komen nemen van Brussel en van ‘zijn’ Dolle Mol.

Een afscheidsgedicht van Herman J. Claeys:

Gezwel

De minst correcte vorm van humor

is spotten met je hersentumor,

vooral als die kwaadaardig is

en bovendien slagvaardig is

en onverwoestbaar :

« terminaal » in radiotherapeutentaal.

Waarom men mij dan blijft bestralen ?

en ook nog chemisch wil verschralen ?

Omdat verplegers willen scoren

en hun patiënten ringeloren,

en als ik door zo’n tunnel glij

graag grapjes maken over mij,

waarmee ik dan niet lachen kan

want ik lig roerloos aan de scan.

Mijn uitvaart heb ik al geregeld

en zelfs mijn grafschrift is bezegeld :

HIER LIGT

DE DICHTER

H.J.C

IN GOED GEZWELSCHAP

R.I.P.